• Likwidacja a sporządzanie sprawozdań finansowych
Artykuł:

Likwidacja a sporządzanie sprawozdań finansowych

16 maja 2018

Anna Pacanowska-Stasiak , Partner w Dziale Rewizji Finansowej, biegły rewident |

Rozpoczęcie procedury wygaszania spółki oznacza, że jednostka ta nie będzie uznawana za kontynuującą działalność. To przesłanka przeprowadzenia wyceny bilansowej składników majątku według szczególnych zasad - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Anna Pacanowska-Stasiak, Starszy Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że likwidatorzy spółki są odpowiedzialni za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie czynności likwidacyjnych. Ze względu na to, że likwidacja nie może zostać dokonana przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji, likwidatorzy muszą mieć również świadomość obowiązków sprawozdawczych spoczywających w dalszym ciągu na spółce wynikających z ustawy o rachunkowości.

- Obowiązkiem likwidatorów jest bowiem sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, sprawozdań w okresie trwania likwidacji przypadających na kolejne dni bilansowe oraz sprawozdania zamknięcia likwidacji. Ponieważ nie jest spełniony warunek kontynuacji działalności, sprawozdania sporządzane po otwarciu likwidacji nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, jednak nie ma przeszkód, aby kierownik jednostki (likwidator) zdecydował o dobrowolnym poddaniu tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta - komentuje Anna Pacanowska-Stasiak.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 16 maja 2018 r., str.H2