• Kto może zwracać VAT podróżnym
Artykuł:

Kto może zwracać VAT podróżnym

12 marca 2018

Marek Sporny , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Gdy warunki zwolnienia w eksporcie określone w dyrektywie VAT, w szczególności wywóz określonych towarów z obszaru celnego UE, są spełnione, wtedy od takiej dostawy nie jest należny podatek - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 28 lutego 2018 r. (C-307/16).

Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu w swoim komentarzu dla Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że TSUE uznał przepisy krajowe, takie jak rozpatrywane w przedmiotowym postępowaniu, nie są niezbędne do osiągnięcia celu polegającego na zapobieżeniu unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym. 

- Przepisy krajowe, wedle których w ramach dostaw na eksport towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych sprzedawca będący podatnikiem powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym, są niezgodne z dyrektywą VAT, jeżeli sam brak poszanowania tych warunków skutkuje ostatecznym pozbawieniem prawa do zwolnienia tej dostawy z podatku - komentuje Marek Sporny.

Cały opis wyroku wraz z komentarzem Eksperta BDO można przeczytać w Rzeczpospolitej z 12 marca 2018 r., str. D6