• Kiedy gmina nie działa jako podatnik
Artykuł:

Kiedy gmina nie działa jako podatnik

11 kwietnia 2018

Pobierając opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad limit godzin i za obiady w stołówkach szkolnych samorząd realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 21 marca 2018 r. (I SA/Po 67/18).

Paulina Bąk, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, w swoim komentarzu dla Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że wyrok WSA w Poznaniu z pewnością ucieszy rodziców wszystkich przedszkolaków, ponieważ dzięki takiemu stanowisku opłaty w przedszkolach mające charakter symboliczny mogą takie pozostać.

- Uznanie gminy pobierającej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za podatnika VAT wpłynęłoby na wzrost tych opłat w dwojaki sposób. Po pierwsze, mogłaby wzrosnąć sama opłata, która musiałaby być zwiększona o należny podatek. Po drugie, wzrósłby również koszt obsługi księgowej przedszkoli – koszt, który gminy mogłyby przerzucić na rodziców - komentuje Paulina Bąk.

Cały opis wyroku wraz z komentarzem Eksperta BDO można przeczytać w Rzeczpospolitej z 11 kwietnia 2018 r., str. H7