W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • E-sprawozdania wciąż z wątpliwościami
Artykuł:

E-sprawozdania wciąż z wątpliwościami

05 grudnia 2018

Marek Sporny , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące daty decydującej o konieczności sporządzania bilansu w formacie elektronicznym się zmieniają.  Nie jest też jasne czy i kiedy dokument trzeba przekazywać urzędowi skarbowemu - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu i Łukasz Drożdżowski, radca prawny

Eksperci dodają, że od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości; dalej: uor). W stosunku do jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przyjmuje ono również postać struktury logicznej oraz formatu udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1g uor). Wyjątkiem są sprawozdania sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Na razie brak jest bowiem przewidzianych dla nich struktur logicznych. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym ostatnim przypadku sprawozdanie – sporządzone w formie papierowej – w dalszym ciągu powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Co jednak w sytuacji, gdyby z jakiegoś powodu po 30 września 2018 r. sporządzono sprawozdanie finansowe na dotychczasowych zasadach, tj. w formie papierowej, opatrując je własnoręcznymi podpisami zobowiązanych osób? Jak się okazuje, przypadki takie nie są odosobnione, a nie jest to wyłączną konsekwencją braku dostatecznej wiedzy osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdania. Do niedawna bowiem Ministerstwo Finansów utrzymywało, że dla zastosowania nowych zasad dotyczących formy sprawozdania pozostaje bez znaczenia data jego sporządzenia. W początkowej fazie obowiązywania nowych przepisów resort finansów utrzymywał bowiem, że „[s]porządzenie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1 października 2018 r.” W międzyczasie Ministerstwo Finansów zmieniło jednak pogląd słusznie uznając, że miarodajna jest wyłącznie data sporządzenia sprawozdania (por. pkt 9 https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi). Nie zmienia to jednak faktu, że wielu przedsiębiorców zastosowało się do błędnej interpretacji resortu finansów oraz – w okresie po 30 września 2018 r. – sporządziło sprawozdanie w formie papierowej bez opatrywania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W rzeczywistości, aby jednak móc je złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych, konieczne będzie konwertowanie sprawozdania do formatu JPK (wyłączywszy sprawozdania sporządzane zgodnie z MSR), a następnie opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu (art. 52 ust. 2 uor).

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 5 grudnia 2018 r., str. H5