• Bak zatankowany na koszt firmy mieści się w ryczałcie
Artykuł:

Bak zatankowany na koszt firmy mieści się w ryczałcie

24 października 2018

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana ryczałtowo zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje również paliwo – komentuje na łamach Rzeczpospolitej wyrok NSA Agata Dominowska, Tax Consultant w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO, biuro w Poznaniu (wyrok z 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2430/16).

Jak podkreśla Ekspert BDO, za zakończony należałoby więc uznać spór z organami podatkowymi, które w wydawanych interpretacjach konsekwentnie uznawały, że pracownicy otrzymują dodatkowe nieodpłatne świadczenie w wysokości wartości paliwa otrzymanego do użytkowania pojazdu.

Wątpliwości w tej sprawie wynikają z brzmienia art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, a ich źródłem jest brak wskazania w przepisie, jakie świadczenia związane z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych mieszczą się w ryczałcie za nieodpłatne korzystanie z niego. NSA, uzasadniając zajęte stanowisko, podniósł racjonalne argumenty, które mogą być pomocne w rozumieniu przedmiotowej regulacji.

- Należy przede wszystkim odwołać się do jej literalnej treści, z której wynika, iż zakres pojęciowy zwrotu "wykorzystywanie" wiąże się niechybnie z zapewnieniem możliwości prawidłowego używania, a więc także ponoszeniem wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za stanowiące odrębne świadczenie – dodaje Agata Dominowska.

Opis wyroku wraz z całym komentarzem Eksperta BDO można przeczytać w Rzeczpospolitej z 24 października 2018 r., str. H7