• Złożenie CIT-8 to nie koniec obowiązków sprawozdawczych
Artykuł:

Złożenie CIT-8 to nie koniec obowiązków sprawozdawczych

17 maja 2017

Jakub Młyński , Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej |
Kompletne wypełnienie formalności wobec fiskusa nie kończy się wysłaniem deklaracji podatkowej. Nie można zapominać o przekazaniu, także do KRS, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i pozostałych dokumentów - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO z biura w Katowicach.
 
Ekspert BDO dodaje, że podmioty gospodarcze obarczone są szerokim zakresem obowiązków sprawozdawczych, których niedopełnienie może skutkować różnorodnymi sankcjami. Ważnym obowiązkiem, o którym łatwo zapomnieć, jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów związanych ze sprawozdaniem finansowym do urzędu skarbowego oraz KRS. Obowiązki te wynikają z art. 27 ustawy o CIT, art. 45 ustawy o PIT oraz art. 69 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Należy także pamiętać, że zakres i termin złożenia poszczególnych elementów sprawozdań finansowych może się różnić w zależności od podatnika.
 
Jakub Młyński wyjaśnia, że nie chodzi o formalności, ale bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W prowadzeniu działalności gospodarczej wiele zależy od prawidłowego przepływu informacji i dostępu do nich. Brak wypełnienia obowiązku złożenia swojego sprawozdania finansowego w odpowiednich instytucjach może narazić podmioty zewnętrzne – odbiorców sprawozdania, np. kontrahentów, na ryzyko podjęcia złej decyzji biznesowej. Nie będą w stanie, nawet gdyby chcieli, zapoznać się z danymi finansowymi spółki. Z tego względu, uchylanie się od obowiązków sprawozdawczych obarczone jest poważnymi sankcjami. Bardzo pozytywne jest jednak to, że powoli organy państwowe dążą do ułatwienia sposobu przekazywania dokumentów, np. przez wprowadzanie elektronicznej formy ich przekazywania właściwym instytucjom. Niestety, na pełną informatyzację trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
 
Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 17 maja 2017 r., str. H1-H2