• Rośnie znaczenie wyceny znaku towarowego
Artykuł:

Rośnie znaczenie wyceny znaku towarowego

05 lipca 2017

Tomasz Diering , Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej |

Oszacowanie wartości marki nie jest łatwe. Mnogość metod i odmienne wyniki przy ich stosowaniu sprawiają, że nie można uzyskać obiektywnego wyniku, a przepisy nie zawierają wytycznych w tym zakresie. Nieodzowne jest doświadczenie - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Tomasz Diering, menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że znak towarowy jest integralną częścią budowania wizerunku oraz rozpoznawalności przedsiębiorstwa. Stale rosnące zainteresowanie zarządzaniem wartością firmy skutkuje dynamicznym rozwojem metod wyceny jej marki. Uprzedni wybór prawidłowego podejścia przy szacunkach ma wymierny wpływ na optymalne kierowanie przedsiębiorstwem.

- Wartość marki jest funkcją jej zdolności do generowania przypływów pieniężnych w przyszłości. Zastosowana metoda wyceny musi brać pod uwagę przyszłe perspektywy marki i uwzględniać jej wpływ na przyszłą zyskowność przedsiębiorstwa. Wycena marki zorientowana jest zasadniczo na przyszłość - komentuje Tomasz Diering.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 5 lipca 2017 roku, str. H3