• Pułap zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej w 2017 bez zmian
Artykuł:

Pułap zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej w 2017 bez zmian

05 stycznia 2017

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przewiduje analogicznie jak poprzednio, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do niego. Katalog czynności wymienionych w załączniku zasadniczo się nie zmienił, co nie oznacza całkowitego braku zmian - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Paulina Bąk, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Ekspert BDO dodaje, że w przypadku wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1) stosowanie zwolnienia jest możliwe pod warunkiem, że świadczenie tych usług w całości zostanie udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Co z limitem zwolnienia z obowiżaku posiadania kasy?

Limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy został utrzymany na dotychczasowym poziomie. Nadal obowiązuje kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów zarówno kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym).

Czy podatnik, który musi kupić kasę, może skorzystać z jakiejś ulgi?

W 2017 roku w dalszym ciągu można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku).

Cały wywiad z Pauliną Bąk można przeczytać w Rzeczpospolitej z 5 stycznia  2017 r., str. F1