• Okres zasiłkowy czasem trudno ustalić
Artykuł:

Okres zasiłkowy czasem trudno ustalić

22 sierpnia 2017

Joanna Głowacka , Supervisor w Dziale Business Services & Outsourcing |

W razie wątpliwości dotyczących okresu zasiłkowego, pracodawca powinien wystąpić do ZUS. Jeśli nie wypłaci należnego świadczenia, spowoduje to roszczenia pracownicze. Gdy zaś je nadpłaci, ZUS zwróci się o zwrot środków - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Joanna Głowacka, starszy specjalista ds. kadr i płac w Dziale Usług Księgowych BDO.

Ekspert BDO dodaje, że świadczeniem jest zarówno wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i zasiłek chorobowy – w przypadku pozostałych uprawnionych.

- Co do zasady prawo do zasiłku przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą i potwierdzoną dokumentem ZLA. Jednak ustawodawca przewidział także okoliczności uprawniające do otrzymywania zasiłku w innych, szczególnych przypadkach - komentuje Joanna Głowacka.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 22 sierpnia 2017 r., str. F4