• Najwyższy czas na rozliczenie PIT
Artykuł:

Najwyższy czas na rozliczenie PIT

27 kwietnia 2017

W tym roku jest nieco więcej czasu na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Ostatni dzień terminu jest bowiem przesunięty na 2 maja. Jest to również ostatni moment na wpłatę daniny o urzędu skarbowego - wyjaśnia Ewelina Leszczyńska oraz Wojciech Studnicki, konsultanci w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Zeznanie roczne PIT składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to zatem, że deklaracja za 2016 rok powinna być złożona do końca kwietnia 2017 r. W tym roku wyjątkowo jest nieco więcej czasu na dopełnienie obowiązków rozliczeniowych, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę. W takich przypadkach przepisy ordynacji podatkowej stanowią, że ostatni dzień terminu jest przesuwany na najbliższy dzień roboczy. Będzie to zatem 2 maja 2017 r., ponieważ 1 maja to święto.

Eksperci BDO dodają, że nie ma obowiązku składania PIT w jednej konkretnej formie. Przepisy dopuszczają kilka możliwości, a podatnik sam decyduje, z której skorzysta. Regulacje podatkowe przewidują, że termin na złożenie zeznania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa pocztowego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego; złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. Podatnik powinien zatem wybrać najdogodniejszą dla siebie formę złożenia deklaracji.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 27 kwietnia 2017 r., str. F2