• Menedżer nie zapłaci podwójnego PIT od papierów wartościowych
Artykuł:

Menedżer nie zapłaci podwójnego PIT od papierów wartościowych

09 lutego 2017

Konrad Gawdzik , Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

Zyski ze sprzedaży akcji uzyskanych w ramach programu motywacyjnego to przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany dopiero w momencie ich zbycia - taki jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 27 grudnia 2016 r. (I SA/Bk 536/16).

Konrad Gawdzik, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO komentując to orzeczenie na łamach Rzeczpospolitej wyjaśnia, że wyrok WSA w Białymstoku potwierdza ugruntowaną praktykę orzeczniczą sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania PIT akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego.

W przedmiotowej sprawie pracownik kadry menedżerskiej polskiej spółki z o.o. został objęty programem motywacyjnym prowadzonym przez amerykańską spółkę z grupy kapitałowej i w ramach wspomnianego programu przyznano mu prawa do akcji. Kwestią sporną z polskimi organami podatkowymi było ustalenie, kiedy dla pracownika powstanie przychód podatkowy z tytułu tych akcji i jakie będzie źródło tego przychodu według ustawy podatkowej. Organ podatkowy uznał, że w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji spółki amerykańskiej pracownik uzyska przychód podatkowy po raz pierwszy w momencie przyznania mu tych akcji, natomiast po raz drugi pracownik powinien wykazać przychód podatkowy w momencie ich sprzedaży.

Należy w pełni zgodzić się ze składem orzekającym w przedmiotowej sprawie, który uznał skargę podatnika jako w pełni uzasadnioną. W szczególności, sąd - kontynuując linię orzeczniczą – słusznie wskazał, że z pojęcia przychodu wskazanego w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT wyłączono m.in. przychód z tytułu nabycia udziałów. Jednocześnie prawidłowo podkreślił, że dochód z tego samego tytułu może być opodatkowany tylko raz i może być przyporządkowany tylko do jednego źródła przychodów.

Całe orzeczenie wraz z komentarzem Eksperta BDO można przeczytać w Rzeczpospolitej z 9 lutego 2017 r., str. F4