• Jakie są skutki w CIT połączenia spółek kapitałowej i osobowej
Artykuł:

Jakie są skutki w CIT połączenia spółek kapitałowej i osobowej

15 maja 2017

Rafał Kowalski , Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego |

Zdaniem NSA, spółka kapitałowa, która przejmuje spółkę osobową, nie uzyskuje z tego tytułu opodatkowanego przychodu. Część organów podziela ten pogląd, ale niektóre wydają interpretacje niekorzystne dla wnioskodawców - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Rafał Kowalski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Ekspert BDO dodaje, że o ile pozytywna dla podatników konkluzja NSA i części organów podatkowych zasługuje na aprobatę, o tyle sposób ich argumentacji odwołujący się do analogii z sytuacją aportu wydaje się niewłaściwy i prowokujący do łatwego zbijania tej analogii przez przedstawicieli fiskusa. Ani bowiem art. 12 ust. 4 pkt 4, ani pkt 11 ustawy o CIT nie wskazują wprost na ograniczenie ich zastosowania wyłącznie do sytuacji wniesienia wkładu do spółki kapitałowej. Podczas gdy kodeks spółek handlowych w kontekście pieniężnego lub aportowego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy posługuje się pojęciem „pokrycie” albo „podwyższenie” kapitału (np. art. 158 k.s.h.), to art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT mówi o jego „utworzeniu” lub „powiększeniu”, których to terminów nie znajdujemy w tym kontekście w kodeksie spółek handlowych. Należy zatem przyjąć, że prawno-podatkowe terminy „utworzenie” lub „powiększenie” kapitału mają znaczenie inne i szersze niż specyficzne dla wkładów kapitałowych prawnohandlowe terminy „pokrycie” lub „podwyższenie” kapitału. Prawnopodatkowym „powiększeniem” kapitału zakładowego może być zatem także takie, które ma miejsce przy przejęciu spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Nota bene, w innym przepisie, który rzecz ujmuje a contrario, takie „powiększenie” dokonywane przy połączeniu spółek, ustawodawca określił mianem „podwyższenie” kapitału (art. 515 § 1 k.s.h.), czyli tym samym terminem, którego w k.s.h. użyto w kontekście wkładów pieniężnych i aportowych.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 15  maja 2017 r., str. D4-D5