• Jak wyceniać nieruchomości inwestycyjne
Artykuł:

Jak wyceniać nieruchomości inwestycyjne

09 sierpnia 2017

Tomasz Diering , Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej |

Budynki czy lokale, które firma utrzymuje dla przyrostu wartości lub uzyskania przychodów w formie czynszów, wykazuje się na dzień bilansowy według zasad obowiązujących dla środków trwałych lub w wartości godziwej - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Tomasz Diering, menedżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o rachunkowości na koniec roku obrotowego wycenie podlegają wszystkie składniki aktywów, m.in. posiadane przez firmę nieruchomości.

- Każda jednostka musi indywidualnie przeanalizować metodę wyceny nieruchomości inwestycyjnych, którą zamierza przyjąć w swojej polityce rachunkowości i stosować w praktyce. Kierownik jednostki musi przede wszystkim przeanalizować zalety i wady każdego z dopuszczalnych wariantów wyceny  - komentuje Tomasz Diering.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 9 sierpnia 2017 r., str. H1-H2