• Jak ustalić odpis na fundusz na nowych zasadach
Artykuł:

Jak ustalić odpis na fundusz na nowych zasadach

15 lutego 2017

Magdalena Ciałkowska , Menadżer w Dziale Business Services & Outsourcing |

Przed 1 stycznia 2017 r. do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobligowani byli pracodawcy zatrudniający 20 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Teraz limit wynosi 50 osób - wyjaśnia Magdalena Ciałkowska, Manager ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO.

Ekspert BDO dodaje, że w 2017 roku w celu prawidłowego ustalenia wysokości odpisu na zfśs należy wziąć pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., które wynosiło – 3161,77 zł. Od 1 stycznia 2017 r. kwota odpisu podstawowego zfśs na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wzrosła więc i wynosi 1185,66 zł (37,5 proc. z kwoty 3161,77 zł). Wprowadzona zmiana wpłynęła również na zmianę wysokości świadczenia urlopowego na 2017 rok, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty podstawowego odpisu na zfśs.

Nie zmieniła się częstotliwość wpłat na wyodrębnione konto zfśs. W dalszym ciągu przedsiębiorca, który tworzy fundusz, zobligowany jest do prawidłowego wyliczenia i przekazania na odpowiednie konto środków w dwóch ratach: do 31 maja 2017 r. oraz do 30 września 2017 r.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 15 lutego 2017 r., str. H6