• Infrastruktura kolejowa zwolniona z podatku
Artykuł:

Infrastruktura kolejowa zwolniona z podatku

23 stycznia 2017

Od 2017 r. nie płaci się daniny od budynków, w których są m.in. nastawnie, urządzenia sygnalizacyjne, oraz służące do dystrybucji prądu do sygnalizacji i łączności. To korzystne rozwiązanie dla podatników, ale stracą na nim samorządy - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Maja Fabrowska, radca prawny, konsultant podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Ekspert BDO dodaje, że nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. wprowadziła duże zmiany nie tylko w tej ustawie, ale także w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, modyfikując zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Zwolnienie w nowym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o transporcie kolejowym wynika, że celem nowelizacji było dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (DzU UE L 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 23 stycznia 2017 r., str. D2-D3