• Delegowanie można zalegalizować po powrocie
Artykuł:

Delegowanie można zalegalizować po powrocie

24 stycznia 2017

Magdalena Ciałkowska , Menadżer w Dziale Business Services & Outsourcing |

Pracodawca, który wysłał podwładnego do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a nie uzyskał dla niego zaświadczenia A1, powinien się o nie postarać, nawet gdy oddelegowanie już się zakończyło - wyjaśnia Magdalena Ciałkowska, Manager ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO.

Ekspert BDO dodaje, że dokument A1 to dowód podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Wydaje i poświadcza go ZUS. Przedsiębiorca powinien uzyskać to zaświadczenie zarówno dla podwładnego, którego chce delegować do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, jak też dla siebie, gdy planuje świadczyć usługi poza granicami Polski.

Choć na darmo szukać jasnej definicji oddelegowania, przyjmuje się, że oddelegowanym jest podwładny, który czasowo zmienia miejsce pracy, gdy okres tej zmiany nie przekracza 24 miesięcy. Bezwzględnym warunkiem weryfikowanym przez ZUS jest to, aby celem oddelegowania nie było zastąpienie innego pracownika. Jeżeli pracownik jest wysyłany do pracy w granicach Polski, nie ma obowiązku ubiegania się dla niego o dokument A1. Trzeba go uzyskać, gdy podwładny ma wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 24 stycznia 2017 r., str. F4