• Nowym typem spółki handlowej będzie mogła zarządzać rada dyrektorów
Alert:

Nowym typem spółki handlowej będzie mogła zarządzać rada dyrektorów

25 lipca 2018

dr Andrè Helin , Prezes BDO |

Rząd pracuje nad regulacjami, które wprowadzą nowy typ spółki handlowej. Będzie to tzw. prosta spółka akcyjna (PSA). Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się przewidujący wprowadzenie tej spółki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. O tym, co to będzie za rozwiązanie piszemy w Alercie Rady Nadzorczej BDO. Pozostałe tematy, które w tym wydaniu Alertu poruszamy to m.in.: nowe terminy przedawnienia po zmianach w Kodeksie cywilnym, nowe regulacje dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, niezależność członka komitetu audytu. Zapraszamy do lektury.