• Dokumentacja podatkowa do aktualizacji. Kiedy?
Alert:

Dokumentacja podatkowa do aktualizacji. Kiedy?

16 kwietnia 2018

Rafał Kowalski , Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Dokumentacja podatkowa dotycząca pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia, powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku — wyjaśnia minister finansów. Dotyczy to także pożyczek, kredytów i innych transakcji finansowych rozpoczętych przed wejściem nowych przepisów w życie, jeśli były kontynuowane po 1 stycznia 2017 roku. Opis i wnioski płynące z interpretacji ogólnej ministra finansów znajdziecie Państwo w Alercie Podatkowym BDO.