W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.

Polityka prywatności

Wstęp

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000729684, NIP 108-000-42-12.

BDO to międzynarodowa sieć niezależnych firm księgowych, podatkowych i doradczych (Sieć BDO), świadczących profesjonalne usługi pod nazwą BDO (Firmy Członkowskie BDO). BDO International Limited (BDOI) to spółka brytyjska, zarządzająca Siecią BDO.

BDO i Firmy Członkowskie to niezależne jednostki prawne, które nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania pozostałych jednostek. Żadne z postanowień lub zasad Sieci BDO nie stanowi ani nie implikuje istnienia stosunku agencyjnego lub osobowego pomiędzy BDO i Firmami Członkowskimi.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności (Informacja o ochronie prywatności) dotyczy m.in strony internetowej www.bdo.pl (Strona internetowa) udostępnianej przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej opisywanej także jako my, nasz lub BDO).

Prosimy zwrócić uwagę, że strony internetowe dotyczące innych państw lub określone strony internetowe przywoływane na www.bdo.pl są dostarczane przez odpowiednie Firmy Członkowskie BDO lub powiązane jednostki nimi zarządzające i nie stanowią one odpowiedzialności BDO. Strony te, jak i inne strony internetowe, to których odnośniki znajdują się na niniejszej stronie nie podlegają Informacji o ochronie prywatności. Zachęcamy odwiedzających do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności dotyczącymi tych innych stron przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, w BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. znajdująca się przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: [email protected] oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. W przypadku udziału w szkoleniach/konferencjach podstawę przetwarzania stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie/konferencję (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przetwarzane są również w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z osobami, które kontaktowały się z nami (drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie, kontakt telefoniczny bądź osobiście poprzez przekazanie wizytówki) w celach biznesowych.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)           organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)           inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k..

5. Okres przetwarzania danych

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. może przetwarzać dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania rzeczowej zgody.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

1)           dostępu do danych osobowych,

2)           sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

3)           prawo do usunięcia danych,

4)           prawo ograniczenia przetwarzania,

5)           prawo do przenoszenia danych,

6)           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)           w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8)           w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że w BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to internetowa usługa analityczna. Analizowanie strony polega na gromadzeniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających stronę. W ramach tej usługi gromadzone są, między innymi, dane o stronie internetowej, z której przyszedł odwiedzający (tak zwanym refererze), o tym, które podstrony były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas przeglądano daną podstronę. Analiza taka służy optymalizacji strony internetowej, a także analizowaniu kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (dalej: „Google”).

Celem komponentu Google Analytics jest realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci analizy przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Google wykorzystuje dane i informacje pozyskane w naszym imieniu między innymi do oceny wykorzystywania naszej strony internetowej, do zestawiania raportów online pokazujących działania podejmowane na naszych stronach oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i politykę prywatności Google można uzyskać pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

oraz

http://www.google.com/analytics/terms/en.html.

Dane gromadzone podczas wizyty na stronie www.bdo.pl

Nie wymagamy rejestracji dla pozyskania dostępu do www.bdo.pl, lecz jeżeli chcą mieć Państwo dostęp do jakichkolwiek usług oferowanych przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. za pośrednictwem strony www.bdo.pl, to mamy obowiązek zebrać informacje osobowe potrzebne nam do świadczenia tych usług. Nieudostępnienie nam informacji niezbędnych do zakończenia procesu rejestracji może uniemożliwić lub opóźnić świadczenie usług.

Kategorie pozyskiwanych danych obejmują:

 1. Dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, miasto, stanowisko, adres e-mail, nazwa pracodawcy i numer telefonu.
 2. Informacje na temat świadczonych przez nas usług, takie jak szczegóły Państwa zapytań, wniosków lub skarg.

Informacje techniczne

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, istnieje możliwość, że zgromadzimy informacje techniczne takie jak Państwa adres IP informacje o stronach przez Państwa odwiedzonych na stronie www.bdo.pl, innych stronach odwiedzanych przez Państwa w sieci i o przeglądarce internetowej, której Państwo używacie do przeglądania strony www.bdo.pl

Niniejsza strona gromadzi standardowe dane rejestrowe i techniczne w celu pomiaru i usprawnienia efektywności działania strony, diagnozowania problemów z serwerem, administrowania stroną, pozyskania informacji skąd pochodzi ruch na stronie i zidentyfikowania naszych użytkowników. Możemy także gromadzić inne informacje poprzez stronę www.bdo.pl, takie jak aktywność i preferencje związane z użytkowaniem strony, zwane także danymi demograficznymi lub profilowymi. W związku z tym możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania takich informacji. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie znajdziecie Państwo tutaj.

Kiedy gromadzone są dane osobowe przez stronę www.bdo.pl

Zbieramy Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 1. gdy zapisujecie się Państwo do któregokolwiek z naszych serwisów
 2. gdy zapisujecie się Państwo do któregokolwiek z naszych blogów
 3. gdy rejestrujecie się Państwo do udziału w wydarzeniu (np. szkolenie, konferencja i inne, podobne)
 4. gdy bierzecie Państwo udział w forum dyskusyjnym
 5. gdy kontaktujecie się Państwo z nami z prośbą o więcej informacji (np. na temat naszych usług, przedstawienia oferty i inne)
 6. gdy zapisujecie się Państwo do naszego newslettera

Gromadzimy najmniejszą ilość danych niezbędną dla zajęcia się Państwa wnioskiem lub świadczenia usługi. Wskażemy, kiedy przekazanie informacji będzie dobrowolne, a kiedy wymagane. Zazwyczaj prosimy o informacje dodatkowe tylko w celu udzielenia jak najbardziej odpowiedniej odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Wykorzystanie danych osobowych

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wykorzystuje dane osobowe do:

 1. Identyfikacji i stworzenia Państwa profilu podczas rejestracji dla korzystania z naszych usług lub wnioskowania o otrzymanie od nas informacji.
 2. Weryfikacji Państwa tożsamości gdy korzystacie Państwo z naszych usług lub kontaktujecie się Państwo z nami.
 3. Komunikowania się z Państwem na temat świadczonych przez nas usług i udzielanych informacji.
 4. Spełnienia naszych zobowiązań umownych zgodnie z Globalnymi Warunkami Użytkowania BDO.
 5. Świadczenia, doskonalenia i personalizowania naszych usług poprzez analizowanie informacji o sposobie, w jaki korzystacie Państwo z naszej strony, w celu zrozumienia sposobu użytkowania z naszej strony aby uczynić ją bardziej intuicyjną.
 6. Zajęcia się Państwa zapytaniami i wnioskami.
 7. Spełniania obowiązujących nas zobowiązań prawnych i współpracy z organami regulacyjnymi i ścigania.
 8. Kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, aby zaoferować nasze usługi i produkty (chyba, że zrezygnowaliście Państwo z kontaktów marketingowych lub są one zakazane prze prawo).
 9. Kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, aby zaoferować nasze wydarzenia – konferencje, szkolenia (chyba, że zrezygnowaliście Państwo z kontaktów w tym zakresie).
 10. Personalizacji wiadomości marketingowych wysyłanych do Państwa, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące poprzez szczegółową analizę świadczonych usług i informacji oraz historii Państwa transakcji, w celu zasugerowania innych informacji, które mogą budzić Państwa zainteresowanie.
 11. Korzystania z naszych praw, gdy jest to konieczne na przykład w celu wykrycia naruszeń prawa.

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych. W większości przypadków podstawą prawną będzie jeden z poniższych powodów:

 • Świadczenie usług zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.
 • Spełnienie naszych zobowiązań prawnych, na przykład aby umożliwić nam spełnienie wymogów dotyczących zapobieganiu oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.
 • Zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów, na przykład, poprzez zrozumienie sposobu korzystania z naszej strony i naszych usług, co pomoże nam pozyskać wiedzę pozwalającą na opracowanie nowych usług. Gdy przetwarzamy Państwa dane w celu zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów ustanawiamy silne zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności i upewniamy się, że Państwa interesy, prawa podstawowe i wolności nie są nadrzędne nad naszymi uzasadnionymi interesami. Aby uzyskać więcej informacji na temat testu równowagi, który przeprowadzamy dla przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Możemy pozyskać Państwa zgodę na gromadzenie i korzystanie z pewnych rodzajów danych osobowych, gdy wymaga tego prawo (na przykład dla bezpośrednich działań marketingowych lub używania plików cookie i technologii śledzenia). Jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo wycofać się z takiej zgodny w każdej chwili poprzez skontaktowania się z nami korzystając z danych kontaktowych na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Państwa prawa

Macie Państwo pewne prawa dotyczące Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem odpowiednich regulacji prawnych. Obejmują one prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, które możemy przetwarzać na stronie www.bdo.pl, ich aktualizacji lub korekty, ograniczenia ich użycia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania swoich danych osobowych w nadającym się do użycia formacie i przekazania ich stronie trzeciej, lub zażądania, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych systemów.

Możecie Państwo skorzystać z powyższych praw wysyłając e-mail na adres [email protected] Wszelkie wnioski rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli chcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych lub marketingowych wiadomości e-mail w przyszłości, możecie nas o tym powiadomić wysyłając email na adres [email protected] i podając adres e-mail, który powinien zostać usunięty z naszej listy wysyłkowej. Jednak Państwa rezygnacja z otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych nie uniemożliwi nam kontaktowania się z Państwem, poprzez e-mail lub w inny sposób, w związku z istniejącą pomiędzy nami współpracą.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Możemy kontaktować się z innymi spółkami lub osobami w związku z zajęciem się Państwa zapytaniem lub w innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej lub naszą działalnością (np. dla prowadzenia kampanii marketingowych, hostingu naszych baz danych, obsługi poczty i usług przesyłania wiadomości czy analizy danych). Możemy dać takim firmom dostęp do Państwa danych osobowych w związku z powyższymi celami w naszym imieniu. Możemy także dzielić się Państwa danymi osobowymi z innymi firmami członkowskimi Sieci BDO (np. na potrzeby analizy lub optymalizacji usługi), pod warunkiem, że będzie to zgodne z podstawą, na której zebraliśmy Państwa dane osobowe.

Niekiedy możemy ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, dochodzenie prowadzone przez organ rządowy, lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych i nie podejmujemy się wysyłek dla osób trzecich.

Możemy, na skutek sprzedaży, połączenia, konsolidacji, zmiany kontroli, przekazania aktywów, reorganizacji lub likwidacji naszej spółki (Wydarzenie reorganizacyjne), przekazać, sprzedać lub przypisać Państwa dane osobowe osobom trzecim zaangażowanym w Wydarzenie reorganizacyjne.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwać nasza współpraca. W momencie zakończenia naszej współpracy, zachowamy Państwa dane osobowe na okres, który pozwoli nam: prowadzić naszą dokumentację biznesową dla celów analizy/audytu; spełnić prawne wymogi przechowywania dokumentacji; obronić lub wnieść roszczenia prawne; zająć się ewentualnymi skargami.

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów. Jeśli jakiekolwiek dane nie będą mogły zostać w pełni usunięte z naszych systemów z powodów technicznych, to wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie tych danych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia przekazanej nam zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt droga elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem.  Wszyscy nasi pracownicy i zleceniobiorcy są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i tylko osoby uprawnione mają dostęp do takich danych.

Transfery transgraniczne

W celu świadczenie usług poprzez naszą stronę www.bdo.pl może wystąpić konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza EOG do krajów, które mogą nie zapewniać poziomu zabezpieczenia danych osobowych uważanego za odpowiadający poziomowi zapewnionemu zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. W przypadkach, gdy Państwa dane osobowe zostaną przekazane za granicę, podejmiemy odpowiednie kroki dla zapewniania ich bezpieczeństwa i poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po więcej informacji na temat jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe prosimy o kontakt korzystając z  danych kontaktowych zawartych w części „Kontakt” Polityki Prywatności.

Aktualizacja Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może od czasu do czasu być przez nas modyfikowana lub aktualizowana.

Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, tel.: +48 22 543 16 00; Fax +48 22 543 16 01; e-mail: [email protected], a kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to: [email protected]

Procedura składania i rozpatrywania skarg dot. ochrony prywatności

Wszystkie złożone przez Państwa skargi dotyczące ochrony prywatności są rozpatrywane przez Inspektora Ochrony Danych w BDO.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., możliwy jest za pomocą adresu e – mail: [email protected] oraz numeru telefonu: 696 011 969.

Inspektor Ochrony Danych udzieli odpowiedzi na przedmiotowe skargi natychmiastowo, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

Jeśli skarżący zakwestionuje odpowiedź Inspektora Ochrony Danych, ma możliwość złożenia odwołania do Globalnego Inspektora Ochrony Danych w BDO, przy pomocy adresu e-mail: [email protected], wówczas sprawa będzie skierowana do Globalnego Inspektora Ochrony Danych, który ją rozpatrzy oraz powiadomi skarżącego o swojej decyzji - o zaakceptowaniu oryginalnej odpowiedzi lub jej zmianie w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.