• BDO HBC

BDO HBC

Firma HBC sp. z o.o. powstała w 2003 roku. Po ponad 12 latach działania firma weszła w skład BDO Polska, która jest właścicielem ponad 50% udziałów w spółce. Od początku działalności firma specjalizowała się w doradztwie operacyjnym i finansowym stopniowo rozwijając swoje kompetencje w zakresie analizy i reorganizacji procesów przedsiębiorstw w oparciu o metody ciągłego doskonalenia bazujące na Lean Manufacturing, 6 Sigma, Teorii Ograniczeń.

Usługi HBC obejmują kompleksowy audyt operacyjny działalności przedsiębiorstwa, przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych oraz szkolenia wspierające proces wdrożeniowy, a także okresowe audyty powdrożeniowe stanu organizacji. Działania HBC są realizowane zarówno w już istniejących zakładach produkcyjnych, jak i na etapie projektowania nowych inwestycji (Green Field). Charakterystyczną cechą projektów realizowanych przez HBC jest koncentracja na przygotowaniu i wdrożeniu rozwiązań umożliwiających zmniejszenie kosztów i efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Rozwiązania organizacyjne są przygotowywane dla konkretnego Klienta z uwzględnieniem jego specyfiki i warunków działania. Aby uzyskać wymierne efekty i wysoką skuteczność realizowanych prac zespół wdrożeniowy HBC jest na stałe obecny u Klienta i staje się integralną częścią jego zespołu, w konkretnych sytuacjach specjaliści HBC mogą współpracować z Klientem w modelu interim management.

Projekty HBC koncentrują się na uzyskiwaniu wymiernych korzyści takich jak:

  • Wzrost wydajności średnio o 21%
  • Poprawa czasu przejścia średnio o 17%
  • Poprawa rotacji zapasów średnio o 24%
  • Poprawa jakości średnio o 56%.
  • Inne efekty współpracy obejmują optymalizację wykorzystywanej powierzchni, wzrost efektywności wykorzystywanych zasobów itp.

Wszystkie zadania doradcze realizowane przez HBC dokumentowane są referencjami. Przez ponad 12 lat działalności spółka zrealizowała ponad 50 audytów i projektów wdrożeniowych. Działania HBC koncentrują się na terenie Polski, ale usługi są świadczone także dla przedsiębiorstw międzynarodowych i mogą być realizowane w innych krajach.