• Sebastian Kaczmarski
Sebastian

Sebastian Kaczmarski

Partner w Dziale Doradztwa

BDO Centrala Warszawa

+ 48 22 543 16 00

vCard

Kontakt


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, związany z BDO od 2000 roku. Posiada następujące uprawnienia:

  • Biegły ds. wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych Nr 510648, Członek Stowarzyszenia ds. badania przestępstw i nadużyć gospodarczych (ACFE) w USA,
  • Audytor Wewnętrzny I stopnia przy Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej (PIKW), Nr 1035,
  • Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) przy GPW, Nr 74/2011.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z wycenami przedsiębiorstw dla potrzeb transakcji fuzji i przejęć („M&A”), w tym wycen w procedurze przymusowego wykupu akcji, alokacji ceny nabycia oraz sporządzania fairness opinions. Jako ekspert w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw, doradza również w procedurach prawnych związanych z transakcjami M&A. W zakresie doradztwa transakcyjnego posiada doświadczenie w licznych procesach due diligence dotyczących spółek z różnych sektorów. Ponadto posiada doświadczenie projektach pozyskiwania kapitału poprzez giełdę („IPO”) w zakresie przygotowanie prospektu emisyjnego, w tym oceny prognoz finansowych emitenta. Specjalizuje się również w zakresie testów na utratę wartości aktywów zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36). Uczestniczył w wielu projektach o charakterze audytu specjalnego dla potrzeb postępowania sądowego w sporach i postępowaniach arbitrażowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.