• Michał Włodarczyk
Michał

Michał Włodarczyk

Partner w Dziale Rewizji Finansowej, biegły rewident

BDO Biuro Poznań

+48 61 622 57 00

vCard

Kontakt


Biegły rewident z 11-letnim doświadczeniem w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym również spółek giełdowych i zakładów ubezpieczeń.

Dysponuje szerokim doświadczeniem w doradztwie związanym z rachunkowością i finansami. Kierował projektami związanymi z wprowadzaniem spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, przeprowadzaniem due diligence, połączeniami Spółek. Wykładowca Akademii BDO prowadzący szkolenia z zakresu MSSF, Ustawy i rachunkowości i konsolidacji.