• Katarzyna Mąka
Katarzyna

Katarzyna Mąka

Partner w Business Services & Outsourcing, biegły rewident

BDO Biuro Poznań

+48 61 622 57 00

vCard

Kontakt


Kieruje Działem Business Services & Outsourcing w Poznaniu. Nadzoruje i kontroluje standardy BDO w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Posiada 20-letnie doświadczenie w tworzeniu i rozwoju działu outsourcingu, obsługującego głównie klientów z kapitałem zagranicznym z różnych branż, w szczególności zakresie:

  • obsługi księgowej,
  • obsługi podatkowej,
  • sprawozdawczości finansowej,
  • sprawozdawczości zarządczej,
  • nadzoru księgowo-podatkowego,
  • tax compliance,
  • doradztwa księgowego,
  • wdrożenia systemów finansowo-księgowych.