• Grażyna Maślanka
Grażyna

Grażyna Maślanka

Partner w Dziale Rewizji Finansowej

BDO Biuro Katowice

+48 32 661 06 00

vCard

Kontakt


Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych (polskie standardy rachunkowości, MSSF, HGB) firm z różnych branż (w szczególności produkcyjnych, usługowych i handlowych), w tym również spółek giełdowych.

Zaangażowana w prace samorządu biegłych rewidentów jako egzaminator działający w ramach Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.