• Agnieszka Popczyk
Agnieszka

Agnieszka Popczyk

Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej

BDO Biuro Kraków

+48 12 378 69 00

vCard

Kontakt


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Posiada 5-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z różnych branż, sporządzanych w oparciu o polskie standardy rachunkowości oraz MSSF. Uczestniczy w projektach typu due dilligence oraz bierze udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych.