• Łukasz Zięba
Łukasz

Łukasz Zięba

Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej

BDO Centrala Warszawa

+48 22 543 16 00

vCard

KONTAKT


Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno wg polskich standardów rachunkowości jak i MSSF. Z audytem związany od 2014 roku. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Posiada doświadczenia przy prowadzeniu projektów z różnych sektorów, w tym spółek notowanych na GPW. Jego zawodowe zainteresowania obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem płynnością finansową, optymalizacją kosztów oraz ustalaniem kosztu wytworzenia produktów.