• Lean Manufacturing

    Szkolenia

Lean Manufacturing

BDO oferuje szkolenia Lean Manufacturing, dedykowane dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. To doskonałe narzędzie dla firm, którym zależy na obniżaniu kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oferowanych produktów.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z obszaru Lean Manufacturing pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć produktywność optymalizując przy tym koszty. Wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie umożliwia identyfikację i eliminację marnotrawstwa (MUDA), organizację miejsc pracy (5S) oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie i usprawnianie procesów produkcji (KAIZEN).

Oferowane szkolenia Lean Manufacturing organizowane są zarówno w formie grup otwartych jak i zamkniętych (in company) - tworzonych zgodnie z wymaganiami i na potrzeby danej organizacji.”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na naszej stronie BDO Academy.

Poznaj naszą ofertę szkoleń Lean Manufacturing