W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Przemysł ciężki

Przemysł ciężki

Klient Branża Opis projektu Rok Plik
Produkcja materiałów kolejowych Przygotowanie i wdrożenie narzędzi kontrolingowych 2017
Przemysł cieżki Przeprowadzenie audytu operacyjnego w oparciu o metodykę Lean Manufacturing wraz z etatyzacją w obszarze operacyjnym 2016
Przemysł maszynowy. Technologie pochłaniania zderzeń Audyt Lean Manufacturing w zakresie realizowanych procesów. 2015
Hutnicza Audyt operacyjny w zakresie efektywności realizowanych procesów dotyczących zarówno procesu produkcyjnego jak i działań wspomagajacych 2014
Energetyka Druga faza współpracy - projekt polegający na usystematyzowaniu i wystandaryzowaniu działań wybranych obszarów funkcjonalnych. 2014
Energetyka Projekt o charakterze interim management w zakresie restrukturyzacji wybranych obszarów lub projektów wewnętrznych, których celem było osiągnięcie wymiernych efektów finansowych. Ponadto audyt i ocena procesów produkcyjnych pod kątem możliwości wykorzystania wybranych narzędzi Lean Manufacturing. 2013-2014
Przemysł ciężki. Konstrukcje stalowe Audyt operacyjny zakładu produkcyjnego mający na celu przygotowanie do rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo naszego Klienta procesu wewnętrznego w zakresie wdrożenia rozwiązań Lean Manufacturing. 2014
Produkcja amunicji Audyt operacyjny przedsiębiorstwa w celu przygotowania transakcji kapitałowej. Przygotowanie do przejęcia z uwzględnieniem analizy potencjału poprawy oraz ewentualnych efektów synergii. 2013
Przemysł ciężki. Utrzymanie ruchu Wdrożenie systemu planowania i rozliczania kosztów na zlecenia produkcyjne.  2012-2013
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz Realizacja II etapu projektu wdrożeniowego w obszarze Lean Manufacturing, skutkująca poprawą kosztów operacyjnych szacunkowo o około 2,6 mln zł rocznie. 2011-2012
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości obejmujący m.in. wdrożenie elementów TQM, 5S, KANBAN, pracy standaryzowanej, kalibrację systemu Kaizen, optymalizację systemu motywacyjnego opartego na KPI, zmianę struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków a także przeniesienie wybranego obszaru produkcji i reorganizację layout. W wyniku prac osiągnięto poprawę jakości mierzonej wskaźnikiem reklamacji o 39%, poprawę jakości mierzoną wskaźnikiem niezgodności wewnętrznych o 43%, skrócenie lead time o 20%  i zmniejszenie zmienności czasu realizacji zlecenia o 30%. 2011-2012
Przemsył ciężki. Produkcja maszyn dla górnictwa odkrywkowego i przemysłu przeładunkowego. Analiza obszaru produkcji oraz obszarów bezpośredniego wsparcia produkcji obejmujących proces sprzedaży, przygotowania zlecenia, wsparcia technologicznego, konstrukcyjnego, kontroli jakości, utrzymania ruchu. Opracowanie zaleceń dotyczacych przyszłych prac wdrożeniowych wraz z harmonogramem i miernikami sukcesu. 2012
Przemysł ciężki. Utrzymanie ruchu Badanie operacyjne procesów produkcyjnych oraz przygotowanie projektu systemu motywacyjnego. Przygotowanie założeń i harmonogramu projektu mającego na celu wdrożenie systemu motywacyjnego oraz podstawowych rozwiązań Lean Manufacturing. 2012
Przemysł maszynowy Kompleksowa współpraca obejmująca badanie operacyjne procesów, opracowanie etatyzacji, przygotowanie szczegółowych założeń programu zmian organizacyjnych w obszarze produkcji oraz przygotowanie i wdrożenie rozwiązań Lean Manufacturing we wskazanych obszarach produkcji, w tym w szczególności wdrożenie systemów 5S i TPM, KANBAN, balansowanie procesów. 2011-2012
Przemysł maszynowy Przygotowanie szczegółowej analizy działów w procesie produkcji, w tym m.in. przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak działach przygotowania produkcji oraz w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. 2012
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego. Badanie operacyjne Tadano FAUN Stahlbau GmbH, opracowanie kierunków rozwiązań organizacyjnych obejmujących balansowanie zasobów oraz procesów a także zmianę zarządzania zapasami i materiałami w toku produkcji. 2012  
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Badanie operacyjne procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów produkcyjnych oraz analizy systemów zarządzania na podstawie metodologii Lean Manufacturing. Opracowanie wniosków definiujących kierunki rozwiązań organizacyjnych pozwalających na poprawę efektywności. 2011
Przemysła maszynowy. Ośrodek badawczo-rozwojowy. Badanie operacyjne procesów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji projektów badawczo-rozwojowych. Opracowanie programu poprawy efektywności, bazującego na założeniach Lean Manufacturing, mającego na celu poprawę wskaźników jakości oraz czasu realizacji projektów. 2011
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Kontynuacja wdrożenia rozwiązań Lean Manufacturing obejmująca narzędzia TQM, 5S, TPM. Kanban, Pracy Standaryzowanej, poziomowania planu, taktowania linii. W obszarze pilotażowym osiągnięto poprawę jakości o 81%, poprawę wskaźnika rotacji zapasów międzyoperacyjnych o 37,8%, wskaźnika efektywności pracy o 14%. 2011
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Wdrożenie podstawowych rozwiązań Lean Manufacturing obejmujących m.in. TPM, TQM, 5S, Kanban, pracę standaryzowaną. Poprawa jakości mierzonej wskaźnikiem reklamacji o 43% oraz o 53% wg wskaźnika niezgodności wewnętrznych. Redukcja kosztów operacyjnych na poziomie około 2 mln zł rocznie. 2010
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak i w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. Przygotowanie propozycji zmiany procesów produkcyjnych skutkującej wymiernymi korzyściami finansowymi. 2010
Przemysł maszynowy. Produkcja obudów zmechanizowanych do kopalń. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak i w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. Oszacowanie potencjału poprawy. Przygotowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. Przygotowanie propozycji zmiany procesów produkcyjnych skutkującej wymiernymi korzyściami finansowymi. 2010
Przemysł maszynowy. Produkcja ciągników rolniczych. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak i w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. Oszacowanie potencjału poprawy. Przygotowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. Przygotowanie propozycji zmiany procesów produkcyjnych skutkującej wymiernymi korzyściami finansowymi. 2009
Bumar Fablok Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu kolejowego i dźwigowego, produkcja konstrukcji stalowych. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych. Przeprowadzenie projektu wdrożeniowego na podstawie wniosków z analizy obejmującego w szczególności wdrożenie narzędzi Lean Manufacturing 5S, Kanban, TPM, KAIZEN. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu planowania produkcji, przydzielania nadzoru i rozliczania pracy w brygadach produkcyjnych. Uzyskanie wymiernych korzyści wynikających ze wzrostu produktywności, zmniejszenia stanów magazynowych oraz poprawy jakości. 2009
Logistyka kolejowa Przeprowadzenie szczegółowej analizy operacyjnej. Przygotowanie i wdrożenie systemu organizacji pracy na bocznicach kolejowych. Wdrożenie systemu organizacji, planowania i rozliczania pracy skutkującego wymiernymi korzyściami finansowymi. 2008
Przemysł maszynowy. Produkcja obudów zmechanizowanych do kopalń. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych Zakładu Hydrauliki Siłowej. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak i w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. 2008
Przemysł metalowy. Produkcja konstrukcji stalowych, handel stalą, montaż konstrukcji stalowych. Przeprowadzenie szczegółowej analizy operacyjnej. Przygotowanie i wdrożenie systemu informacyjnego oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, wsparcie procesu połączenia. 2008  
Przemysł maszynowy. Produkcja sprzętu kolejowego, naprawa i konserwacja sprzętu kolejowego. Przeprowadzenie szczegółowej analizy operacyjnej. Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing pozwalających na weryfikację dotychczasowych metod przydzielania i rozliczania pracy, eliminację wąskich gardeł, zmianę organizacji pracy wydziałów produkcyjnych, wzrost wydajności pracy, podniesienie kompetencji kierowniczych. Wprowadzone rozwiązania skutkowały wymiernymi efektami finansowymi. 2007
Logistyka kolejowa Przeprowadzenie szczegółowej analizy operacyjnej. Przygotowanie i wdrożenie systemów zarzadzania opartych na Lean Manufacturing dotyczących głównego wydziału produkcyjnego, gospodarki magazynowej, windykacji i zarządzania należnościami. W wyniku projektu uzyskane zostały wymierne korzyści finansowe. 2007