W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Pozostałe

Pozostałe

Klient Branża Opis projektu Rok Plik
Przemsył stoczniowy Współpraca w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych podnoszących efektywność procesów operacyjnych, zarządzanie finansami oraz współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej 2018
Dystrybucja łodzi motorowodnych Przeprowadzenie audytu procesowego oraz szkolenie z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw 2018
Obsługa parkingów  Prace w zakresie standaryzacji operacji oraz raportowania operacyjnego. 2018
Chemia budowlana Audyt procesowy polegający na szczegółym badaniu wybranych kluczowych procesów realizowanych w ramach procesu zarządzania cyklem życia produktu. 2018
Obsługa parkingów Audyt procesowy dotyczący badania podstawowego procesu operacyjnego wraz opracowaniem propozycji zmian. 2017
Przemsył stoczniowy Poprawa efektywności działań spółki przy pracach produkcyjnych, uwzględniając jednocześnie planowany wzrost liczby jednostek budowlanych. 2016
Przemysł motoryzacyjny Realizacja programu szkoleniowego 2016
Obsługa parkingów Audyt podstawowego procesu gospodarczego 2015
Produkcja obuwia Przeprowadzenie audytu operacyjnego w oparciu o metodykę Lean Manufacturing 2015
Produkcja mebli Realizacja projektu wdrożeniowego obejmującego m.in. wdrożenie elementów 5S wraz z systemem audytowym, opracowanie i wdrożenie KPI w kluczowych obszarach, wdrozenie systemu motywacyjnego, optymalizację wydziału modelowego, rozwój systemu planistycznego, co pozwoliło na wzrost produkcywności obszaru modelowego o 18%, redukcję ilości defektów wewenętrznych o 63%, redukcję przezbrojeń o 25%. 2014-2015
Produkcja mebli Realizacja projektu wdrożeniowego obejmującego system zarządzania jakością na bazie TQM, wprowadzenie supermarketu półfabrykatów oraz Kanbanów produkcyjnych, wdrożenie produkcji liniowej w obszarze wąskiego gardła procesu produkcyjnego oraz systemu zarządzania przez cele i systemu motywacyjnego dla kadry produkcyjnej. Uzyskane efekty: wzrost produktywności 10,8%, redukcja defektów wewnętrznych 65%. 2013-2014
Produkcj kosmetyków Prace spierające proces zmian w zakresie wzrostu elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych. Działania dotyczące wdrożenia nowych rozwiązań prowadzone były w oparciu o metodologię Lean Manufacturing, a w szczególności narzędzie "SMED", którego nadrzędnym celem jest standaryzacji i skrócenie czasu przezbrojeń. 2013
Produkcja mebli Realizacja audytu procesowego zakładów produkcyjnych w Jasienicy, Sędziszowie Małopolskim oraz Jarocinie. Analiza obejmowała ocenę wykorzystania czasu pracy, analizę realizowanych procesów i systemów zarządzania na bazie założeń metodologii Lean Manufacturing. Efektem prac były wnioski definiujące kierunki rozwiązań organizacyjnych, pozwalających na poprawę efektywności. 2013
Poligrafia. Prace szkoleniowe i wdrożeniowe obejmujące rozwiązania Lean Manufacturing w tym TPM, 5S, identyfikacje, ograniczanie i eliminację marnotrawstwa a także kalibracja narzędzi jakościowych mających na celu rzeczywistą analizę przyczyn reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostosowanie rozwiązań organizacyjnych w obszarze zarządzania jakością 2012-2013
Poligrafia. Projekt wdrożeniowy w obszarze planowania i produkcji. Opracowanie i wdrożenie zmian w zakresie planowania przygotowania i realizacji produkcji w wybranym kluczowym obszarze produkcji skutkujących istotną poprawą wydajności. Pełnienie funkcji zarządczych na zasadach interim management przez jednego z członków zespołu. 2012-2013
Produkcja okien Badanie operacyjne procesów produkcyjnych obejmujące analizę systemów zarządzania. Przygotowanie wniosków i kierunków rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing. Opracowanie harmonogramu projektu wdrożeniowego mającego na celu poprawę wskaźników produktywności oraz jakości 2012
Poligrafia. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych bazujących na Lean Manufacturing, skutkujących m.in. poprawą planowania produkci oraz optymalizacją obiegu zlecenia produkcyjnego, wzrostem wydajności brutto gniazda maszyn sztancujących o 12%, wzrostem wskaźnika OEE maszyn sztancujących o 15%. 2011
Usługi lotniskowe. Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych, analiza systemów zarządzania, opracowanie wniosków dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Przygotowanie operacyjnego planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing. 2011  
Poligrafia. Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących podstawowych rozwiązań Lean Manufacturing. Analiza systemów zarządzania. Opracowanie kierunków rozwiązań organizacyjnych pozwalających na restrukturyzację przedsiębiorstwa. 2010
Usługi lotniskowe. Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych, analiza systemów zarządzania, opracowanie wniosków dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Przygotowanie operacyjnego planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing. 2010  
Poligrafia. Badanie operacyjne procesów realizowanych w wydziałach produkcyjnych oraz analiza systemów zarządzania przy wykorzystaniu metodologii Lean Manufacturing. Opracowanie wniosków w zakresie kierunków rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności i jakości procesów oraz produktów. 2010
Przemysł maszynowy. Produkcja ciągników rolniczych. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak i w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. Oszacowanie potencjału poprawy. Przygotowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. Przygotowanie propozycji zmiany procesów produkcyjnych skutkującej wymiernymi korzyściami finansowymi. 2009
Przemysł spożywczy. Produkcja, konekcjonowanie i handel bakaliami, suszonymi owocami, orzechami, ziarnami i pestkami. Przygotowanie rozwiązań organizacyjnych oraz reorganizacja operacji logistycznych i zmiany struktury organizacyjnej. 2009
Przemysł metalowy. Producent materiałów, komponentów i rozwiązań. Na zlecenie ManTec International AB przygotowanie narzędzi kalkulujących efektywność pracy, optymalizacja czasów przezbrojeń na bazie metodologii SMED, koordynacjac działań służb utrzymania ruchu, balansowanie linii produkcyjnych w celu określenia ilości osób do pełnienia prac zastępczych. 2009  
Przemysł meblowy. Produkcja mebli i wyposażenia sklepów, biur, banków, terminali lotniczych, miejsc użyteczności publicznej. Przygotowanie szczegółowej analizy wydziałów produkcyjnych. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności zarówno na halach produkcyjnych jak i w systemach zarządzania. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. 2008
Handel hurtowy. Przygotowanie szczegółowej analizy operacyjnej. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności systemów zarządzania i organizacji pracy. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. Oszacowanie potencjału poprawy. Przygotowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. 2006
Handel hurtowy. Przygotowanie szczegółowej analizy operacyjnej. Przeprowadzenie obserwacji, analizy procesowej, analizy systemów zarządzania. Zdefiniowanie nieefektywności systemów zarządzania i organizacji pracy. Przygotowanie kierunkowych rozwiązań wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing. 2006
Przemysł metalowy. Produkcja szaf dostępowych do sieci niskoprądowych. Przeprowadzenie szczegółowej analizy operacyjnej. Przygotowanie i wdrożenie systemów zarządzania w obszarach produkcyjnych. 2006