• Historia

    Skuteczne rozwiązywanie problemów, wymierne efekty i sukces Klienta

Historia

  • Firma HBC powstała w 2003 roku. Na początku specjalizowała się w kwestiach finansowych, a spółka miała się zajmować finansami przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu. Od samego początku istnienia HBC założyciele kładą szczególny nacisk na standaryzację usług oraz najważniejszy cel: świadczenie Klientom usług, które będą przynosiły wymierne korzyści. Takie podejście spowodowało, że HBC szybko zaczęła świadczyć usługi w oparciu o podejście procesowe i związaną z tym metodologię Lean Management. 
  • Pierwszy istotny projekt wdrożeniowy został zrealizowany w roku 2007. W sumie do końca 2017 roku zrealizowano ponad 60 różnorodnych projektów doradczych i wdrożeniowych, których efekty potwierdzone są w sekcji Referencje.
  • W roku 2016 spółka weszła w skład Grupy BDO, natomiast w roku 2017 zmieniła nazwę na BDO HBC Business Improvement. 
  • Począwszy od roku 2016 oferta HBC oprócz projektów wdrożeniowych i audytów procesowych obejmuje również szkolenia i programy szkoleniowe oraz pogłębiony audyt operacyjny organizacji, co pozwala odpowiedzieć na potrzeby praktycznie każdej organizacji w obszarze poprawy efektywności działania