• Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt

Adres:

ul. Zagony 30 lok. 6, 54-614 Wrocław

tel: +48 606 461 800

email: office@hbc.pl 

 

Dane rejestrowe:

Siedziba: ul. Zagony 30 lok. 6, 54-614 Wrocław, NIP: 897-16-79-949, REGON: 932886054. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer Identyfikacyjny KRS 0000155637. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 76.000, wpłacona w całości