• Mapa strumienia wartości (VSM)

Mapa strumienia wartości (VSM)

Mapa strumienia wartości (VSM) jest narzędziem wizualnym, dzięki którym możemy zobaczyć i zrozumieć przepływ materiałów i informacji, w miarę wędrówki produktu wzdłuż strumienia wartości.

Mapowanie strumienia wartości jest zazwyczaj jednym z pierwszych kroków w wdrażaniu systemu Lean Manufacturing, pomocnym w opracowaniu wizji docelowej (optymalnej) realizowanego procesu.

Pod pojęciem mapowania kryje się:

  • Identyfikacja wszystkich działań oraz czynności niezbędnych do przeprowadzenia analizowanego produktu (zarówno tych, które dodają wartość w procesie, jak i tych, które wartości nie dodają), począwszy od surowca a skończywszy na wyrobie gotowym
  • Zobrazowanie strumienia wartości pozwala lepiej zrozumieć proces oraz dostrzec zawarte w nim główne rodzaje  marnotrawstwa