Pakiet usług, który pomoże Twojej firmie w walce z COVID-19

 

HOTLINE koronawirusowy: Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Odpowiemy na każde pytanie. Kontakt mailowy poniżej:
[email protected]

 

Koniec 2019 roku koronawirus pojawia się w chińskim Wuhan. Koniec stycznia – notowane są pierwsze przypadki zakażeń na kontynencie europejskim. W Polsce o pacjencie zero dowiedzieliśmy się 4 marca. 16 marca rząd wprowadza pierwsze ograniczenia w postaci zamknięcia szkół i przedszkoli. Kolejne dni i tygodnie to kolejne obostrzenia w prowadzeniu biznesu i poruszaniu się. Wszystkie te działania były i są niezbędna dla bezpieczeństwa. Jednak zamrożenie gospodarki to ogromne problemy dla przedsiębiorców. Wszystkich: mikro, małych, średnich i dużych.

Rząd, zdając sobie sprawę z tych skutków, opracował specjalne regulacje prawne, tzw. tarcze antykryzysowe, które mają pomóc firmom w wychodzeniu z trudnych sytuacji. Chodzi o utrzymanie płynności finansowej, ratowanie miejsc pracy, a czasem nawet ratowania firm w ogóle.

W ramach przygotowanych programów rządowych dostępne są m.in.:

 • ulgi i preferencje w płatnościach ZUS i podatków,
 • odroczenie terminów na wejście w życie niektórych rozwiązań prawnych czy odroczenie terminów na dopełnienie obowiązków podatkowych i sprawozdawczych,
 • pozyskanie dofinansowania w postaci m.in. preferencyjnych kredytów i pożyczek.

Jednak uwaga: pomoc określona przez państwo jest ograniczona, jeśli chodzi o dostępne środki. Liczy się przede wszystkim kolejność wnioskowania o wsparcie. Kto pierwszy, ten większa szansa na otrzymanie ulgi lub pieniędzy.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, że przejście przez procedurę otrzymania wsparcia może nie być proste. A czas jest tu na wagę być albo nie być wielu firm. Dlatego chcemy Państwu pomóc w korzystaniu z dostępnych możliwości.

 

#BDOMOŻE POMÓC W:

 • uzyskaniu wsparcia wynikającego ze specjalnych regulacji prawnych, które weszły w życie w związku z COVID-19
 • bieżącym prowadzeniu firmy w czasach pandemii i po jej zakończeniu
 • zaplanowaniu działań na przyszłość, które pozwolą na kontynuowanie prowadzenia biznesu

 

#EKSPRCI BDO SĄ DO DYSPOZYCJI

 

EKSPERCI Z DZIAŁU DORADZTWA

 • Zdalne konsultacje z naszymi ekspertami celem precyzyjnego ustalenia z jakiej formy dofinansowania może skorzystać firma
 • Kompleksowe doradztwo i pomoc w przygotowywaniu kompletu dokumentów przy ubieganiu się o rządową pomoc
 • Pakiet szkoleń on-line dotyczących Tarczy antykryzysowej w formule zamkniętej z zakresu: prawa pracy, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej
 • Szeroki pakiet szkoleń on-line dotyczący Tarczy antykryzysowej w formule otwartej
 • Weryfikacja umów z kontrahentami i ocena ryzyka
 • Renegocjacje zawartych kontraktów
 • Ocena ryzyka ogłoszenia upadłości
 • Opracowanie planu naprawczego

#USŁUGA:Doradztwo w zakresie Tarczy Antykryzysowej

#SZKOLENIA: Dostępne szkolenia z Tarczy Antykryzysowa

 


EKSPERCI Z DZIAŁU BS&O

 • Wnioski o uzyskanie ulg w zakresie ZUS
 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie
 • Przygotowanie rocznych zeznań podatkowych (CIT, PIT)
 • JPK – obecny i nowy
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Elektroniczna wysyłka dokumentów
 • Elektroniczny obieg dokumentów kadrowo-płacowych 
 • Automatyczna weryfikacji kontrahentów
 • Optymalizacja procesów i opracowanie procedur formalno-prawnych na potrzeby zmiany modelu obiegu dokumentów kadrowo-płacowych

#CZYTAJ: Informacje o tarczy antykryzysowej

#CZYTAJ: Informacje o tarczy antykryzysowej 2.0

 


EKSPERCI Z DZIAŁU PODATKOWEGO

 • Wnioski o uzyskanie ulg w zakresie podatków, tj.: odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty i umorzenie zaległości podatkowej
 • Korzystanie z ulg IP Box i B+R w związku z COVID-19
 • Preferencje w VAT, nowa matryca stawek

#WAŻNE: O zmianach w podatkach

#WAŻNE: Informacje o zmianach w podatkach i Ordynacji podatkowej

 • Uzyskanie ulg w zapłacie podatku od nieruchomości
 • Rozliczenie strat na preferencyjnych zasadach
 • Rozliczanie darowizn przekazywanych w związku z pandemią
 • Weryfikacja, przygotowanie, złożenie dokumentów w zakresie cen transferowych
 • Zdalny audyt podatkowy

#CZYTAJ: Informacje o nowych terminach podatkowych

 


EKSPERCI Z DZIAŁU REWIZJI FINANSOWEJ

 • Ocena wpływu pandemii na sytuację finansową przedsiębiorstwa i sprawozdania finansowe
 • Usługi atestacyjne potwierdzające niższe wyniki finansowe spowodowane COVID-19
 • Usługi atestacyjne w zakresie potwierdzania danych oraz sytuacji finansowej i majątkowej
 • Doradztwo rachunkowe i księgowe dotyczące stosowania standardów rachunkowości (międzynarodowych i lokalnych) w sytuacji pandemii
 • Zdalny audyt finansowy
 • Opinie rachunkowe dotyczące rozpoznawania skutków koronawirusa w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych
 • Testy penetracyjne badające podatność sieci na ataki
 • Audyty bezpieczeństwa IT

#CZYTAJ Informacje o nowych terminach sprawozdawczych

 


EKSPERCI Z DZIAŁU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BIZNESOWYM I OPERACYJNYM:

 • Analiza i ocena ryzyka związanego z  pandemią i jej wpływ na kluczowe procesy w firmie z poziomu strategicznego, operacyjnego i taktycznego
 • Ocena wpływu pandemii na kluczowe kontrakty i kontakty
 • Zrozumienie i monitorowanie przełożenia na sprawozdanie finansowe
 • Analiza wpływu pandemii na system kontroli wewnętrznej, np. wpływ przerwanych łańcuchów dostaw, rotacja i odejścia pracowników i ich wpływ na kontrolę
 • Przetwarzanie kluczowych procesów przez pracowników podczas pracy zdalnej