Wykorzystanie kapitału zapasowego celem utrzymania płynności

Bieżąca sytuacja gospodarcza w kraju wykazała, że obok rentowności jedną z kluczowych kwestii działalności gospodarczej jest także zadbanie o jej stabilność. Związane jest to bezpośrednio z zabezpieczeniem w odpowiedni sposób płynności w trudnych czasach, do czego doskonałym narzędziem jest kapitał zapasowy – pisze w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Katowicach.

Drastyczna zmiana w sytuacji ekonomicznej wielu spółek, która powstała w związku z wprowadzeniem ograniczeń mających na celu walkę z koronawirusem COVID-19 unaoczniła jak niespodziewana i trudna do przewidzenia może być przyszłość. Zmusza to obecnie wielu przedsiębiorców do skupieniu się bardziej na utrzymaniu płynności niż na osiąganiu odpowiednich zysków, szczególnie w sytuacji w której możliwość osiągania jakichkolwiek przychodów została drastycznie ograniczona. Jedną z możliwości jest odpowiednio wcześniejsze utworzenie rezerw finansowych poprzez pozostawienie części zysków w spółce w postaci kapitału rezerwowego.

Co do zasady konieczność tworzenia kapitału zapasowego jest dobrowolna za wyjątkiem spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Podmioty te na mocy art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanym dalej „KSH”) w przypadku spółki akcyjnej oraz art. 126 par 1 KSH w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mają obowiązek tworzenia kapitału zapasowego według ściśle określonych zasad. Kapitał w obowiązkowym zakresie powinien być tworzony w wysokości 8% zysku rocznie tak długo aż jego wartość nie osiągnie jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Wymóg ten ogranicza możliwość podziału zysków i jest przejawem szczególnej troski ustawodawcy o kondycję tych podmiotów. Po przekroczeniu tego progu kapitał zapasowy może być tworzony na zasadach dobrowolności.

Pozostałe spółki nie posiadają prawnego obowiązku tworzenia kapitału zapasowego. Wspólnicy mogą jednak w umowie spółki zawrzeć obowiązek przeznaczania zysku na kapitał oraz zasady tworzenia i rozliczania kapitału zapasowego. 

Cały artykuł w Rzeczpospolitej z 20 maja 2020 r., str.: H1 i H3Tagi: