Więcej darowizn będzie można odliczyć od postawy opodatkowania

W ramach tarczy 4.0. możliwe stanie się odliczanie darowizn dla domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej oraz wartości komputerów podarowanych palcówkom oświatowym.

Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 20 maja 2020 roku projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0). Przewiduje on m.in. poszerzenie katalogu darowizn, które będą mogli odliczyć podatnicy.

Z nowych przepisów wynika, że możliwe będzie odliczenie od dochodu lub przychodu (podstawy opodatkowania)darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej. Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.

Nowymi przepisami zajmą się teraz Sejm i Senat.

Przypomnijmy, że już wcześniej w ramach tarczy 1.0 przewidziano odliczanie darowizn związanych z wspieraniem zwalczania epidemii COVID-19. Wówczas dotyczyło to darowizn pieniężnych lub rzeczowych darowizn przekazanych podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczenie to jest o tyle korzystne, że może przekraczać wartość darowizny. Wysokość odliczenia przyjętego w ramach tarczy 1.0 zależy bowiem od terminu przekazania darowizny i wynosi dla darowizn przekazanych: do 30 kwietnia 2020 r. 200% wartości darowizny; od 1 do 31 maja 2020 r. 150% wartości darowizny; od 1 czerwca do 30 września 2020 r. kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/