Skarbówka zajrzy na rachunek

Od stycznia do końca marca 2020 r. zablokowano 160 kont bankowych. Ekspertów niepokoi tendencja wzrostowa – pisze Rzeczpospolita.

Rafał Kowalski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO komentując temat na łamach gazety zwrócił uwagę, że statystyki dotyczące wzrostu liczy blokad rachunków bankowych budzą uzasadniony niepokój w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej i gospodarczej. Liczba kontrolowanych podmiotów oraz liczba zablokowanych rachunków bankowych w pierwszym kwartale 2020 r. stanowi aż ok. 30% analogicznych danych za cały rok 2019. Jednocześnie, łączna wartość zablokowanych środków w pierwszym kwartale 2020 stanowi już ok 26% wszystkich zablokowanych środków w całym 2019, a łączna wartość szacowanych uszczupleń w pierwszym kwartale 2020 stanowi już tylko ok. 22% wszystkich uszczupleń za 2019. Rozbieżności nie są może dramatycznie duże w ujęciu statystycznym, ale wygląda na to, że rośnie liczba kontrolowanych podmiotów, a spada liczba realnych zabezpieczeń i potencjalnych uszczupleń.

Ministerstwo Finansów tłumaczy swoje działania przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym. Jednak dane statystyczne, które przedstawia nie pozwalają na jednoznaczna ocenę, czy rzeczywiście tak jest. Sprawa nie jest błaha, bo pod pojęciem „podmiotu kwalifikowanego” kryje się po prostu każdy przedsiębiorca – od osób fizyczny po spółki i oddziały zagranicznych przedsiębiorców. A każde przedsiębiorstwo to źródło utrzymania dla znacznej liczby konkretnych ludzi: rodzin właścicieli, pracowników i kooperantów. 

Wskazane przez Ministerstwo Finansów liczby (więcej kontroli i blokad przy mniejszej wartości blokad i uszczupleń) mogłyby wskazywać na dwa kierunki interpretacyjne – oba potencjalnie niekorzystne: pierwszy z tych kierunków to spadek efektywności organów w zabezpieczaniu interesu Skarbu Państwa na majątku potencjalnych przestępców. Druga interpretacja mogłaby iść w kierunku dopatrywania się nadmiernie restrykcyjnych działań wobec przedsiębiorców.

Wydaje się, że odpowiedź Ministra Finansów nie jest w pełni transparentna i może nie uspokoić obaw, czy blokowanie rachunków nie jest wymierzone także przeciwko uczciwym przedsiębiorcom. Długofalowe ekonomiczne skutki takich obaw na rynku, które sygnalizuje Poseł Rzymkowski w swojej interpelacji, mogą być w obecnej sytuacji niebagatelne.  

Cały artykuł w Rzeczpospolitej z 11 maja 2020 r., str. A13