Kończy się wydłużony czas na rozliczenie CIT 

Przedsiębiorcy opodatkowani CIT, których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 r. powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2019 rok najpóźniej do końca maja. 

W zakresie rozliczenia CIT obowiązuje zasada, że zeznanie składa się w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli np. rok podatkowy kończy się 30 kwietnia, zeznanie roczne podatnik musi złożyć do końca lipca. W przypadku, gdy jednostka podejmuje decyzję o zmianie roku podatkowego i rok ten ulega wydłużeniu lub skróceniu, deklarację CIT-8 należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia wydłużonego lub skróconego roku podatkowego. W tym samym terminie co złożenie zeznania trzeba również wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

Podatnicy CIT, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (co w Polsce jest najczęstszym przypadkiem) zeznanie roczne powinno być złożone do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy rozliczenie (czyli np. 31 marca 2020 roku za rok 2019). W tym roku ta grupa podatników dostała jednak więcej czasu na złożenie zeznania w oparciu o przepisy ustaw o przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. Zamiast do 31 marca, mają na to czas do końca maja. Ostatni dzień na złożenie zeznania to 1 czerwca 2020 r., bo 31 maja to niedziela. Co istotne w tym terminie składają zeznanie wszyscy podatnicy CIT, których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 r. (a zatem nie tylko Ci, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). 

Warto jednak pamiętać, że część podatników CIT ma więcej czasu na złożenie zeznania. Dotyczy to organizacji pozarządowych i podatników działających w sferze publicznej, dla których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. W ich przypadku zeznanie powinno być złożone najpóźniej do 31 lipca 2020 roku.

Podatnicy CIT są obecnie zobowiązani do składania zeznania rocznego w formie elektronicznej. Co więcej, wysyłany elektronicznie CIT-8 nie może być podpisany za pomocą bezpłatnego podpisu elektronicznego (w ramach ePUAP) lub zestawu danych weryfikacyjnych (tak, jak ma to miejsce przy zeznaniu PIT). Do złożenia elektronicznego zeznania CIT wymagane jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu. 

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/