Jak zdalnie zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają na zdalne zgromadzenia wspólników czy walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W czasie ograniczeń związanych ze stanem pandemii to duże ułatwienie – piszą w Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwo Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny.

Jak podkreślają Eksperci, wraz z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: tarcza antykryzysowa 1.0.) zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania odnośnie do zdalnego odbywania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy (dalej łącznie:  zgromadzenie). Chodzi o przepisy art. 2341 art. 4065 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), które regulują możliwość przeprowadzenia zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-zgromadzenie). Może to więc stanowić znaczne ułatwienie dla wspólników lub akcjonariuszy, którzy z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19, nie będą w stanie wziąć osobistego udziału w zgromadzeniu, podczas którego miałoby dojść do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Warunkiem skorzystania z możliwości odbycia e-zgromadzenia jest brak odpowiedniej wzmianki w umowie lub statucie spółki, wyłączającej dopuszczalność przeprowadzenia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Rozważając zatem skorzystanie z omawianej formy organizacji obrad zgromadzenia należy w pierwszej kolejności ustalić w tym zakresie aktualne brzmienie umowy lub statutu spółki. W razie zaś stwierdzenia istnienia odpowiedniego postanowienia wykluczającego możliwości organizacji e-zgromadzeń, skorzystanie z możliwości odbycia e-zgromadzenia wiązać się będzie z koniecznością odpowiedniej zmiany umowy lub statutu spółki.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 6 maja 2020 r., str.: H1-H2