Zbliża się czas przesłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS

31 lipca mija termin przesłania do Szefa KAS sprawozdania finansowego sporządzanego przez osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe. Podatnicy wpisani do KRS mają na to czas do 15 dnia kalendarzowego od daty zatwierdzenia sprawozdania.

30 czerwca 2020 r. minął termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy. W normalnych warunkach termin ten mija 31 marca. W tym roku, z uwagi na skutki COVID-19, termin ten został jednak wydłużony.

Sporządzenie sprawozdania finansowego oznacza utworzenie go w formacie XML w odpowiedniej strukturze. Sporządzone sprawozdanie powinno być następnie w odpowiednim terminie przesłane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Przesłanie sprawozdania następuje po jego zatwierdzeniu. Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/, za pomocą której można złożyć sprawozdanie.

W tym samym terminie, w którym powinno byś sporządzone sprawozdanie powinno być także podpisane. Sprawozdanie powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg oraz kierownika jednostki. W przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie organu zarządzającego. Tak podpisane sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym nadal przekazywane jest (składane) tak jak w latach poprzednich sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, które są do tego zobowiązane także sprawozdanie z działalności.

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/