Trzy miesiące więcej na dokumentację lokalną

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej 4.0 przesuwa o 3 miesiące terminy związane z wypełnianiem obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych związanych z raportowaniem cen transferowych (TPR-C i TPR-P).

Najnowsza, uchwalona 4 czerwca 2020 r. ustawa o traczy antykryzysowej zmieniła niektóre przepisy dotyczące cen transferowych, o których raportować muszą do fiskusa podmioty powiązane. 

Zmiany dotyczą terminów, w których powinna być sporządzona tzw. dokumentacja lokalna cen transferowych i polega na wydłużeniu terminów wynikających z ustaw o podatkach dochodowych o trzy miesiące. W konsekwencji wydłużono do 31 grudnia 2020 r. termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz wydłużano o 3 miesiące terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, a zatem zakończył się 31 grudnia 2019 roku nowym terminem jest zatem 31 grudnia 2020 r. Przed zmianą przepisów był na to czas do końca września (do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli 30 września 2020 r.). 

Nowe terminy dotyczą zarówno podatników CIT, jak i PIT. Wynikają z przepisów ustawy z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarcza 4.0), którą rozpatrzy teraz Senat.

Mimo że czasu na przygotowanie dokumentacji lokalnej jest więcej, nie należy tego odkładać. To wyjątkowo pracochłonny proces. Nie wolno bowiem zapominać, że w oświadczeniu, które składane jest fiskusowi przez zarząd, potwierdza on m.in. że ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy. A to powinno być odpowiednio udokumentowane na podstawie analizy rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz właściwych analiz porównawczych.  Należy także pamiętać, że wyniki przeprowadzonych analiz, jak również pozostałe szczegółowe informacje dotyczące transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi trzeba także uwzględnić w informacjach TPR-C i TPR-P, które w tym roku będą składane po raz pierwszy.

Jeśli potrzebujecie państwo wsparcia w zakresie prawidłowego wywiązania się z obowiązków w zakresie cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, która wesprze państwa w każdym wymagającym tego obszarze: [email protected]