Od umorzonej subwencji trzeba będzie płacić podatek

Wszystko wskazuje na to, że od umorzonej części subwencji wypłacanej przez PFR w ramach tzw. tarczy finansowej, podatnicy będą musieli zapłacić w przyszłym roku podatek. Uratować przed podatkiem mogłoby ich tylko Ministerstwo Finansów, które unika jednak jednoznacznych deklaracji. 

W ramach walki ze skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19 uruchomiono m.in. Tarczę Finansową Polskiego Fundusz Rozwoju (PGR), który – głównie za pośrednictwem banków – przyznaje przedsiębiorcom zatrudniającym od 1-249 pracowników specjalną subwencję. Największą zaletą przyznawanej w tej formie pomocy jest to, że nawet 75% przyznanej pomocy może zostać umorzone. To jaka kwota zostanie ostatecznie umorzona zależy od spełnienia określonych warunków, które różnią się w zależności od tego czy firma jest mikroprzedsiębiorcą, czy też firmą mała lub średnią. 

Zdaniem PFR samo otrzymanie subwencji nie powinno stanowić przychodu podatkowego w momencie jej wypłaty. Jak wyjaśniono, subwencja ma co do zasady charakter zwrotny. Beneficjent takiej pomocy powinien zwrócić minimum 25% otrzymanej kwoty. Sytuacja zmienia się w momencie umorzenia części subwencji (przypomnijmy maksymalnie 75% subwencji). W chwili umorzenia powstaje zdaniem PFR przychód podatkowy od którego trzeba będzie zapłacić podatek. W tym momencie dochodzi już bowiem do ostatecznego przysporzenia po stronie przedsiębiorcy, a ani przepisy o tarczy antykryzysowej, ani też przepisy podatkowe nie przewidują zwolnienia takiego przysporzenia z opodatkowania. Umorzona kwota uznawana jest za przychód zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

Komentując sprawę Ministerstwo Finansów wyjaśniło jedynie, że kwestie dotyczące podatku dochodowego od umorzonej pomocy udzielonej przez PFR w ramach Tarczy Finansowej są przedmiotem analiz oraz zapewniło, że jest w kontakcie z PFR i pracuje nad wspólnym stanowiskiem, by osiągnąć korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Tymczasem jedynym rozważaniem byłoby zaniechanie przez ministra finansów poboru podatku od umorzonej części subwencji. 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/