Można prosić fiskusa o odroczenie przeglądu kasy

8 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, z którego wynika, że w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego podatnik może wnioskować o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, pod warunkiem, że zrobi to przed upływem tego terminu. Wnioski o takie odroczenie składane są indywidualnie (również drogą elektroniczną) do naczelnika urzędu skarbowego. Tym razem fiskus nic nie wspomina o tym do kiedy takie wnioski można składać. 

Kwestia ta była już poruszana we wcześniejszym komunikacie resortu finansów z początków kwietnia 2020 r. Wówczas fiskus informował w związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. Prawo takie dostali z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

Obecnie obowiązkowych przeglądów kas należy dokonywać nie rzadziej niż raz na dwa lata. Informację o tym, że przegląd nie został wykonany fiskus pozyskuje z raportów przekazywanych przez serwisantów kas. Z przepisów wynika bowiem, że podmioty prowadzące serwis kas, są zobowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykaz wykonanych przeglądów technicznych w kasach z kopią papierową i z kopią elektroniczną w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd.

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/