JPK VAT z deklaracją od 1 października 2020 r dla wszystkich

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwalił ustawę, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania.

19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i określa nowy termin wejścia w życie obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją. Obowiązek ten obejmie wszystkich podatników VAT od 1 października.

Przypomnijmy, że w myśl nowych zasad zamiast deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K) podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Deklaracja przesyłana będzie tylko w formie elektronicznej. Obowiązywać mają dwa warianty JPK_VAT. Pierwszy to JPK_VAT7M przeznaczony dla podatników rozliczających się miesięcznie. Drugi to JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy podatnik będzie miał czas na jego złożenie do pierwszego dnia roboczego następującego po tej dacie. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Dodatkową zmianą, jaka zostanie wprowadzona w nowym pliku JPK_VAT, będą oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży (GTU).

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/Tagi: