Jeszcze więcej czasu na wpłatę zaliczek i JPK VAT

Minister Finansów Tadeusz Kościński zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu.

Minister finansów zdecydował o przedłużeniu terminu wpłaty zaliczek pobranych przez firmy występujące w charakterze płatników (tzw. PIT-4; zob. Dz.U. z 2020 r. nr 972). W ten sposób przedsiębiorcy zyskali kolejne miesiące na odprowadzenie pobranych zaliczek (podatku). 

Zgodnie z rozwiązaniami z tarczy antykryzysowej, już raz wprowadzono przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. 

Nowe przepisy przewidują ich wpłatę odpowiednio w sierpniu i październiku 2020 roku. Co więcej, później będzie można odprowadzić także zaliczki za maj, czego przepisy o tarczy antykryzysowej nie przewidywały. Będzie na to czas do grudnia. Resort finansów uzasadnia, że pozwoli to na zwiększenie płynności finansowej firm w najtrudniejszym dla nich okresie. A jak wylicza w maju pozostanie w związku z tym w firmowych kasach około 5 mld zł więcej. 

To nie jedyne przedłużane terminy. Ministerstwo Finansów zapowiedziało także przesunięcie niektórych innych terminów, w tym terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT, który zastąpi deklaracje vatowskie (VAT-7 i VAT-7K). Termin składania zostanie przesunięty dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Pierwszy nowy plik trzeba zatem będzie złożyć za październik, czyli do 25 listopada. 

Z kolei w ustawie obejmującej tzw. tarczę antykryzysową 4.0 zaproponowano przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (na formularzach TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Więcej na Instagramie BDO Poland