• Rząd zaostrzy kary dla podatników: mandat nawet ponad 11 tys. zł

Rząd zaostrzy kary dla podatników: mandat nawet ponad 11 tys. zł

28 stycznia 2019

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, która nie tylko pozwoli surowiej karać podatników, ale ograniczy im także prawo do korzystania z tzw. czynnego żalu.

W resorcie kierowanym przez ministra sprawiedliwości przygotowano projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego. Obecnie znajduje się on w końcowej fazie konsultacji, po której powinien trafić pod obrady rządu.

Projekt zakłada zaostrzenie kar. Maksymalny mandat za wykroczenie skarbowe nakładany przez przedstawicieli fiskusa ma wynieść pięciokrotność płacy minimalnej zamiast dotychczasowej dwukrotności, co oznacza, że wyniesie 11 250 zł zamiast obecnych 4500 zł. Z kolei najniższa grzywna ma wynieść 20 zamiast 10 stawek dziennych, co oznacza jej wzrost z 750 zł do 1500 zł. Rośnie też maksymalny okres tzw. kary łącznej pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe. Po zmianie przepisów za nadużycia podatkowe będzie można trafić do więziennej celi już nie na maksymalni 15, ale aż na 20 lat (dla porównania wiele ciężkie przestępstw przeciwko życiu, przewidzianych kodeksem karnym jest zagrożonych karą 25 lat pozbawienia wolności). Nowe przepisy przewidują ponadto, że za wystawianie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami groził będzie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 15 lat.

Ważna zmiana ma dotyczyć także terminu przedawnienia przestępstw skarbowych. Dziś przedawniają się one tak jak zobowiązanie podatkowe, czyli po upływie pięciu lat licząc od końca roku podatkowego, w którym przypadł termin rozliczenia podatku. Po zmianie przepisów przedawnienie następowało będzie dopiero po 10 latach. Dwa lata zamiast obecnego roku ma natomiast wynieść termin przedawnienia wykroczeń skarbowych.

Zakłada się także ograniczenie możliwości korzystania z tzw. czynnego żalu, czyli uchylenia karalności w przypadku doniesienia przez podatnika na samego siebie. Dotychczas drogę do wyrażenia czynnego żalu zamykało wyłącznie podjęcie postępowania przez organy ścigania. Teraz miałaby wystarczyć jakakolwiek czynność kontrolna dokonana przez jakikolwiek organ.

To oczywiście tylko niektóre z planowanych zmian. Więcej szczegółów na temat zmian w zasadach karania podatników będziemy poruszać Alertach Podatkowych BDO. Alert można pobrać po zapisaniu się na listę wysyłkową na stronie: www.bdo.pl

Plan ministerstwa jest taki, by planowane zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku.

Warto przypomnieć że kary dla podatników i tak już wzrosły 1 stycznia 2019 roku. Wynika to z powiązania ich wysokości z płacą minimalną. Ta została zaś podniesiona na początku roku z 2100 zł do 2250 zł. W rezultacie maksymalny mandat, który za wykroczenie skarbowe mogą na podatnika nałożyć urzędnicy fiskusa wynosi w tym roku 4500 zł, czyli o 300 zł więcej niż w ubiegłym roku (inne kary zobacz zestawienie w tabeli). Mechanizm waloryzacji kar oparty na płacy minimalnej sprawia, że w ciągu ostatnich 10 lat grzywna wymierzana w formie takiego mandatu wzrosła niemal dwukrotnie, z nico ponad 2,5 tys. zł do obecnych 4,5 tys. zł. A maksymalna grzywna wymierzana przez sąd z nieco ponad 12,2 mln zł w roku 2009 do 21,6 mln zł obecnie.

Zobacz też nasze poświęcone K.K.S. infografiki na Instagramie: https://www.instagram.com/bdo_poland/