W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nie zawsze obowiązuje zakaz odliczania VAT za hotel

Nie zawsze obowiązuje zakaz odliczania VAT za hotel

24 czerwca 2019

Jeśli podatnik nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, które następnie refakturuje na rzecz innych podatników w ramach świadczenia usług turystyki, to ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej (C-225/18 Grupa Lotos). Trybunał zajął się w nim zgodnością z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia VAT kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych. Uznał, że co do zasady, wyłączenie takie jest zgodne z prawem. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy podatnik nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, które następnie refakturuje na rzecz innych podatników w ramach świadczenia usług turystyki. W tym ostatnim przypadku powinien on mieć prawo do liczenia podatku. Wyrok TSUE nie przesądził jednak, czy takie odliczenie przysługuje w tej konkretnej sprawie, pozostawiając ostateczne rozstrzygnięcie polskiemu Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (NSA), który zadał pytanie będące przedmiotem rozstrzygnięcia trybunału w ramach procedury prejudycjalnej (chodzi o pytania prejudycjalne, czyli takie które zadawane są przed rozstrzygnięciem sporu przez sąd krajowy).
Swój komentarz do orzeczenia opublikowało już Ministerstwo Finansów. Wyjaśniło ono, że z orzeczenia TSUE wynika, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przed sądem krajowym ma ustalenie celu nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, w kontekście pojęcia usług turystyki na gruncie przepisów prawa unijnego oraz krajowego. Jak bowiem wskazał Trybunał, gdyby sąd odsyłający (tj. Naczelny Sąd Administracyjny), stwierdził, że uchylenie przepisu zawartego w ustawie o VAT (zakazującego odliczenia) nie miało żadnego wpływu na sytuację podatnika, to wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych wchodziłoby w zakres klauzuli „standstill”, a zatem nie stałoby w sprzeczności z przepisami unijnej dyrektywy. W tej konkretnej sprawie szczególnie ważne zatem będzie rozstrzygnięcie przez NSA, czy podatnik świadczy usługi turystyki na gruncie przepisów o VAT i w związku z tym czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu VAT według szczególnej procedury marży.

O zasadach odliczania VAT od usług noclegowych i gastronomicznych na Instagramie BDO Poland:
https://www.instagram.com/bdo_poland/