• Coraz mniej czasu na rozliczenie CIT za 2018 rok

Coraz mniej czasu na rozliczenie CIT za 2018 rok

07 marca 2019

W ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą złożyć zeznanie roczne CIT-8. W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten przypada na 31 marca kolejnego roku. W rozliczeniu za 2018 rok będzie to jednak 1 kwietnia z uwagi na to, że 31 marca to niedziela.

Warto pamiętać, że w zeznaniu za rok podatkowy rozpoczynający się w 2018 roku trzeba będzie po raz pierwszy wykazać przychody i koszty ich uzyskania związane z dwoma odrębnymi źródłami przychodów: zyskami kapitałowymi i przychodami z innych źródeł (przychodami z działalności operacyjnej). Po raz pierwszy też strat poniesionych na każdym z tych źródeł nie będzie można odliczać od dochodów z drugiego źródła, a zatem np. strat z inwestycji kapitałowych odliczać od dochodu z działalności produkcyjnej.

Więcej o rozliczeniu zysków kapitałowych w Alercie podatkowym BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/w-zeznaniu-za-2018-rok-pierwszy-raz-rozliczane-beda-zyski-kapita%C5%82owe
Więcej o deklaracjach CIT na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/