• Niemieckie firmy pokładają nadzieje w polskich pracownikach

Niemieckie firmy pokładają nadzieje w polskich pracownikach

Anna Misztela , Head of German DACH Desk |

22 stycznia 2018

Rozwój niemieckiego rynku pracy znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu polskimi pracownikami – uważa Anna Misztela, Head of German Desk w BDO.

Stopa bezrobocia u naszych Zachodnich sąsiadów jest na najniższym poziomie od 1990 roku, czyli od Zjednoczenia Niemiec i wyniosła (zgodnie z danymi publikowanymi przez Bundesagentur für Arbeit [Federalną Agencję Zatrudnienia]) pod koniec grudnia 2017 r. 5,3 %. Zgodnie z prognozami OECD dla krajów uprzemysłowionych, boom gospodarczy będzie kontynuowany w 2018 i 2019 roku, co wpłynie również na rynek pracy w tych krajach.

Według Anny Miszteli sytuacja ta nie pozostanie obojętna również dla naszego rynku pracy, ponieważ z powodu braku wykwalifikowanych pracowników u siebie, niemieckie firmy coraz częściej poszukują pracowników m.in. w Polsce i w Czechach.

Od lat rośnie bowiem liczba Polaków pracujących w Niemczech. Potwierdzeniem na tę tezę mogą być dane publikowane przez Bundesagentur für Arbeit [Federalną Agencję Zatrudnienia] w Norymberdze. Wynika z nich, że na początku 2017 roku liczba polskich obywateli pracujących i odprowadzających składki na ubezpieczenia socjalne w Niemczech wynosiła ok. 366 000. Dla porównania, 5 lat wcześniej 157 000 Polaków pracowało za Zachodnią granicą. W efekcie Polacy zajmują drugie miejsce wśród najliczniejszych narodowości zatrudnianych przez niemieckie przedsiębiorstwa i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja się utrzyma.

Również Aleksandra Knapczyk z Profit HR uważa, że niemieckie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na podjęcie próby współpracy z polskimi pracownikami. Takie rozwiązanie testują również te firmy, które do tej pory nie zatrudniały Polaków. Atuty widzą w dobrej znajomości polskiego rynku, co szczególnie dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w naszym kraju stanowi znaczną wartość.