• BDO członkiem Rady Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BDO członkiem Rady Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

16 października 2018

Za nami pierwsze spotkanie Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której członkiem jest BDO. Odbyło się ono 2 października 2018 r.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono możliwości wspólnych inicjatyw oraz przedstawiono szeroką ofertę studiów podyplomowych realizowanych przed Wydział. Spotkanie było także doskonałą okazją do nawiązania współpracy z innymi podmiotami zrzeszonymi w Radzie, których grono stale się powiększa.

Wyjaśnijmy: Rada Biznesu stanowi nową inicjatywę, której celem jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu. Podstawą koncepcji Rady Biznesu jest dynamiczny rozwój gospodarki obserwowany w środowisku sprzyjającym synergii wiedzy i doświadczenia praktycznego. Członkostwo w Radzie umożliwia osiągnięcie wspólnych korzyści. Członkowie Rady mają wpływ na kształtowanie kompetencji przyszłych absolwentów, a także doskonalenie oferty dydaktycznej, poprzez uczestnictwo w tworzeniu programów kształcenia. Z punktu widzenia pracodawców nie mniej istotna jest współpraca ze studentami, realizowana m.in. w formie warsztatów, akademii, a nawet zajęć dydaktycznych. Uczestnictwo w Radzie stwarza również możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych, a także dostęp do prestiżowej oferty studiów podyplomowych. Obszar współdziałania obejmuje ponadto badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, konferencje naukowe czy też realizację ekspertyz.

Źródło: http://fip.uek.krakow.pl/rada-biznesu/