• Edyta Kalińska członkiem Komisji egzaminującej przyszłych biegłych rewidentów

Edyta Kalińska członkiem Komisji egzaminującej przyszłych biegłych rewidentów

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

09 października 2017

Do grona członków Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na Biegłych Rewidentów została powołana Edyta Kalińska, Partner w Dziale Rewizji Finansowej, Region Zachód.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powoływani są  przez Ministra Finansów na podstawie Ustawy  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089). Do zadań Komisji należy m.in. przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego.